شنبه, 04 آذر 1396
 
 

منوی اصلی


حاضرین در سایت

ما یک مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

 
 
 

آئین نامه ها و مقررات

آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

 
 

- تلفن معاونت : 32202006 -دورنگار: 32202006  -پست الکترونیکی: gzamani@birjand.ac.ir
- انتهای بلوار شهید آوینی – بلوار دانشگاه بیرجند – پردیس شوکت آباد - ساختمان مرکزی