دوشنبه, 29 مرداد 1397
 
 

منوی اصلی


حاضرین در سایت

ما 11 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

 
 
 

همکاران مدیریت اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : حسن رضا آرامجو

سمت : مدیر امور اداری و پشتیبانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت دولتی

سابقه کار : 24 سال

تلفن های تماس :

مستقیم :32202255-056

داخلی : 229

 

 

 


 نام و نام خانوادگی :

محمدرضا ارزنی

سمت :

معاون مدیر امور اداری و پشتیبانی

سابقه کار :

28 سال

تلفن های تماس :

مستقیم :32202061-056

داخلی : 208

  


 نام و نام خانوادگی : 

سپیده سالاری

سمت :

رئیس اداره کارگزینی و رفاه

سابقه کار :

14 سال

تلفن های تماس : 

مستقیم :32202061-056

داخلی : 214

  


 نام و نام خانوادگی : 

سیدعلی حسینی

سمت :

رئیس اداره دبیرخانه

سابقه کار :

24 سال

تلفن های تماس : 

مستقیم :32202517-056

داخلی : 218

  

 


  نام و نام خانوادگی: 

رضا حسن زاده

سمت :

مسئول تدارکات دانشگاه

سابقه کار :

23 سال

تلفن های تماس : 

مستقیم :32202126-056

داخلی : 223

  


 نام و نام خانوادگی:

 

محمد حافظیان

سمت :

مسئول خدمات دانشگاه

سابقه کار :

-- سال

تلفن های تماس : 

داخلی : 239

 

 


نام و نام خانوادگی :

سعید  جمیلی

سمت :

کارشناس مسئول امور اداری

سابقه کار :

11 سال

تلفن های تماس : 

داخلی : 222

  


نام و نام خانوادگی :

سکینه راستگو

سمت :

کارگزین مسئول کارکنان

سابقه کار :

13سال

تلفن های تماس : 

داخلی : 216

 

 


 نام و نام خانوادگی : 

زهرا قادری

سمت :

کارشناس امور اداری

سابقه کار :

13 سال

تلفن های تماس :

داخلی : 216

 

 


 نام و نام خانوادگی :

حسن مهدی زاده

سمت :

کارشناس امور بازنشستگان

سابقه کار :

26 سال

تلفن های تماس : 

داخلی : 217

 

  


 نام و نام خانوادگی :

محمد ناصری

سمت :

کارگزین (کارشناس)

سابقه کار :

29 سال

تلفن های تماس : 

داخلی : 248


نام و نام خانوادگی :

مهدی هادوی

سمت :

کارشناس فناوری اطلاعات

سابقه کار :

3 سال

تلفن های تماس : 

داخلی : 231


نام و نام خانوادگی :

زهرا قلی نسب

سمت :

اپراتور رایانه

سابقه کار :

5 سال

تلفن های تماس : 

داخلی : 211


 نام و نام خانوادگی :

حسن ملکی

سمت :

متصدی امور دفتری و بایگانی

سابقه کار :

16 سال

تلفن های تماس : 

داخلی : 211

 


نام و نام خانوادگی :

محسن افشین

سمت :

کارپرداز

سابقه کار :

26 سال

تلفن های تماس : 

داخلی : 225

  


نام و نام خانوادگی :

ابراهیم مقیمی نسب

سمت :

کارپرداز

سابقه کار :

19 سال

تلفن های تماس : 

داخلی : 225

 


 نام و نام خانوادگی :

رجب سلم آبادی

سمت :

کارپرداز

سابقه کار :

25 سال

تلفن های تماس : 

داخلی : 225


 نام و نام خانوادگی :

محمد واله

سمت :

کارپرداز

سابقه کار :

22 سال

تلفن های تماس : 

داخلی : 225


 نام و نام خانوادگی :

حسین اخلاقی

سمت :

کارپرداز

سابقه کار :

24 سال

تلفن های تماس : 

داخلی : 225


نام و نام خانوادگی :

سعید صمدی

سمت :

سانترال سازمان مرکزی (تلفنخانه)

سابقه کار :

12سال

تلفن های تماس : 

داخلی : 110

  


 

 
 

- تلفن معاونت : 32202006 -دورنگار: 32202006  -پست الکترونیکی: gzamani@birjand.ac.ir
- انتهای بلوار شهید آوینی – بلوار دانشگاه بیرجند – پردیس شوکت آباد - ساختمان مرکزی