دوشنبه, 29 مرداد 1397
 
 

منوی اصلی


حاضرین در سایت

ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

 
 
 

اهم وظایف مدیریت

     -  اجرای و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ، استخدامی و پشتیبانی

     -  نظارت بر حسن انجام فعالیت های واحد های تابعه و ارائه طریق در موارد لازم

     - مطالعه ، بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان

     - تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری در چارچوب

        ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به واحدهای مربوطه

     - نظارت بر اجرای مقررات انضباطی کارکنان

     - مطالعه و بررسی رسته ها و رشته های شغلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی

        با همکاری مدیریت  برنامه ، بودجه و تشکیلات دانشگاه

     - ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه

     - برنامه ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ذانشگاه

     - انجام امور مربوط به استخدام اعضای غیر هیأت علمی

     - نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و ارائه طریق در موارد لازم

     - مشارکت  در جلسات و کمیسیونهای مربوطه و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم

     - انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

 

 
 

- تلفن معاونت : 32202006 -دورنگار: 32202006  -پست الکترونیکی: gzamani@birjand.ac.ir
- انتهای بلوار شهید آوینی – بلوار دانشگاه بیرجند – پردیس شوکت آباد - ساختمان مرکزی